ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΩΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

1890-1891

 

Πρόεδρος: Λεωνίδας Βλάχος 25/10/1890 – 19/11/1890

& Νικόλαος Μαρκέτης από 23/12/1890

Αντιπρόεδρος: Στέφανος Κοσκινάς

Γραµµατεύς: Αναστάσιος  Ζερβός

Ταµίας: Σπυρίδων Τοπάλης

Ελεγκτής:  Αριστείδης Μαρίτσας

Επιµελητής: Νικόλαος  Πετσάλης

Οικονόµος: Γεώργιος Καµηλιέρης