ΙΔΡΥΤΕΣ

ΙΔΡΥΤΕΣ

Τα ονόματα των ιδρυτών της Εταιρίας όπως αυτά  αναγράφονται στο

1ο πρακτικό του «Ψυχαγωγικού Συνεταιρισμού εν Κερκύρα» (πρόδρομο σχήμα της Φ.Ε. «Μάντζαρος») της 21-06-1890 είναι:

 

1. Γεώργιος Γκίκας

2. Ανδρέας ∆απρέσας (30 χρονών)

3. Σπυρίδων Παπαδόπουλος (ωρολογοποιός, 44 χρονών)

4. Λεωνίδας Κόερος

5. Αναστάσιος Μέµος

6. Κωνσταντίνος Γεροµεριάτης

7. Σπυρίδων Ζερβός

8. Σπυρίδων Κουτσουβέλης

9. ∆ιονύσιος Παραµυθιώτης (υπάλληλος, 43 χρονών)

10. Αντώνιος Κόερος (31 ετών)

11. Ξενοφών Στίνης

12. Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος (έµπορος, 26 χρονών)

13. Αντώνιος Θεριογιάννης

14. Γεώργιος ∆αλιάνης

15. Ιωσήφ ∆εµπόνος

16. Ιωάννης Μπραβίνος (1)

17. Γεώργιος Σκέντρος (1)

18. Γεώργιος Αρταβάνης (1)

 

Σύμφωνα με το πρακτικό της γενικής συνέλευσης του «Ψυχαγωγικού Συνεταιρισμού εν Κερκύρα» της 1ης Ιουλίου 1890, «… σ’ αυτούς έλαχεν ο κλήρος να καταβάλλουν εξ’ ιδίων χρήματα, για την αγοράν μουσικών οργάνων…»

 

(1)Τα ονόματά τους αναφέρονται σε μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των ιδρυτών στην αίθουσα τελετών της Φιλαρμονικής