Λεωνίδας Βλάχος

ΝΕΑ

Λεωνίδας Βλάχος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΒΛΑΧΟΣΛΕΩΝΙΔΑΣ  ΒΛΑΧΟΣ: 1ος πρόεδρος Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ»  25/10/1890 – 19/11/1890

Ο Λεωνίδας Βλάχος εκλέχτηκε ιδρυτής του «Ψυχαγωγικού Συνεταιρισμού» (το πρόδρομο σχήμα της Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ») στις 16 Σεπτεμβρίου 1890, σε ηλικία 43 χρόνων. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1847 και μετά τις εγκύκλιες σπουδές, επιδόθηκε σε φιλολογικές και ιστορικές μελέτες. Μιλούσε ευχερέστατα αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά και είχε γνώσεις μουσικής. Το 1873, ίδρυσε το εκπαιδευτήριο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», το οποίο στεγάζονταν στη Σπιανάδα, στο οίκημα που βαφτίστηκε ο Γκύλφορδ.

Τιμήθηκε με το παράσημο του ελληνικού ταξιάρχη και με πολλά άλλα παράσημα. Χρημάτισε πρόξενος του Βελγίου. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος (1883-1911) και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου την  περίοδο  (1883-1887) επί δημαρχίας Γεωργίου Θεοτόκη και την περίοδο (1887-1891) επί δημαρχίας Ιωάννη Θεοτόκη.

Απεβίωσε την 1η  Νοεμβρίου του 1921, σε ηλικία 74 χρόνων.