FORMER PRESIDENTS

FORMER PRESIDENTS

– LEONIDAS VLAHOS 

25/10/1890 – 19/11/1890

– NIKOLAOS MARKETIS

06/12/1890 – 13/11/1893 & 12/04/1903 – 23/04/1904

– ALEXANDROS MATSOUKIS 

14/11/1893 – 05/03/1894 & 06/03/1894 – 25/12/1899

– DIMITRIOS KOTSONANOS 

26/12/1899 – 11/04/1903 & 24/04/1904 – 04/05/1906

– STILIANOS MANIARIZIS

06/05/1906 –    /  / 1910

– NIKOLAOS KAMVISAS

/  /1910 – 07/12/1919

– NIKOLAOS DESILLAS

08/12/1919 – 27/12/1920

– HARILAOS GOGAKIS

28/12/1920 – 24/09/1921

– IOANNIS GALOUFAS

25/09/1921 – 05/12/1925

– SPIRIDON M. THEOTOKIS

06/12/1925 – 23/07/1927

– HARILAOS SKLAVENITIS

24/07/1927 – 15/10/1932

– GERASIMOS TRIFONAS

16/10/1932 – 15/12/1934

– STEFANOS KOURIS

27/01/1935 – 29/09/1981

– AHILEFS AVRAMIDIS

14/02/1982 – 15/11/1983

– VASILEIOS EVAGELIOU

15/02/1984 –            2002

– IOANNIS TRIVIZAS

2003 –