FORMER PRESIDENTS

FORMER PRESIDENTS

– LEONIDAS VLAHOS 
25/10/1890 – 19/11/1890
– NIKOLAOS MARKETIS
06/12/1890 – 13/11/1893 & 12/04/1903 – 23/04/1904
– ALEXANDROS MATSOUKIS 
14/11/1893 – 05/03/1894 & 06/03/1894 – 25/12/1899
– DIMITRIOS KOTSONANOS 
26/12/1899 – 11/04/1903 & 24/04/1904 – 04/05/1906
– STILIANOS MANIARIZIS
06/05/1906 –    /  / 1910
– NIKOLAOS KAMVISAS
/  /1910 – 07/12/1919
– NIKOLAOS DESILLAS
08/12/1919 – 27/12/1920
– HARILAOS GOGAKIS
28/12/1920 – 24/09/1921
– IOANNIS GALOUFAS
25/09/1921 – 05/12/1925
– SPIRIDON M. THEOTOKIS
06/12/1925 – 23/07/1927
– HARILAOS SKLAVENITIS
24/07/1927 – 15/10/1932
– GERASIMOS TRIFONAS
16/10/1932 – 15/12/1934
– STEFANOS KOURIS
27/01/1935 – 29/09/1981
– AHILEFS AVRAMIDIS
14/02/1982 – 15/11/1983
– VASILEIOS EVAGELIOU
15/02/1984 –            2002
– IOANNIS TRIVIZAS
2003 –