ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παροχή υπηρεσιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» αφορά στα εξής:

Η Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ», είναι ένα σωματείο ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα έσοδα από τις  συνδρομές  (ή τις δωρεές), αποτελούν οικονομική ενίσχυση της Εταιρίας με σκοπό:

  • Συντήρηση κτιρίου
  • Συντήρηση και αγορά υλικών (πχ. στολές, μουσικά όργανα κλπ.)
  • Επισκευή & συντήρηση μουσικών οργάνων
  • Αγορά αναλώσιμων (γραφική ύλη, μέθοδοι διδασκαλίας, καθαριστικά υλικά, κ.λ.π.)
  • Κάλυψη πάγιων αναγκών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΚ)
  • Πληρωμή διδακτικού προσωπικού
  • Εκπαίδευση μαθητών
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων