Τρία ιστορικά πλέον πρόσωπα της ΦΕΜ

ΝΕΑ

Τρία ιστορικά πλέον πρόσωπα της ΦΕΜ

Τρία ιστορικά πλέον πρόσωπα της Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» .Τρία ιστορικά πλέον πρόσωπα της Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» .
Από αριστερά προς τα δεξιά:
Σπύρος Τσαγγαράκης: Επιμελητής των Σχολών
Αθανάσιος Βογιατζόπουλος Δάσκαλος τρομπέτας & Υπαρχιμουσικός
Ιωάννης Βουσολίνος : Γραμματέας
Η φωτογραφία είναι στην αίθουσα τελετών, το Μ. Σαββάτο του 1986.
Το κτήριο, βρίσκεται στην αρχική του μορφή, όπως το θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, πριν την πρώτη επισκευή του 1987. Από τότε, πολλά έχουν αλλάξει φυσικά προς το καλύτερο.