ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Συνδρομές μπορούν να καταβάλουν ΜΟΝΟ τα Ιδρυτικά Μέλη της Φ. Ε. «ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ»

Ελάχιστο ποσό συνδρομής προς την ΦΕΜ είναι 50 €/έτος.

Μέγιστο ποσό πληρωμής προς την   ΦΕΜ είναι 999.000 €/έτος.