ΤΙΜΕΣ ΔΩΡΕΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΔΩΡΕΩΝ

Δωρεές μπορεί να καταβάλει  ο καθένας.

Ελάχιστο ποσό δωρεάς  προς την ΦΕΜ είναι 1 €

Μέγιστο ποσό δωρεάς προς την   ΦΕΜ είναι 999.000 €.