ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ακυρώσεις

Η πληρωμή των δωρεών και συνδρομών δεν μπορεί να ακυρωθεί για κανένα λόγο.

 

Επιστροφές

Η πληρωμή των δωρεών και συνδρομών δεν μπορεί να επιστραφεί  για κανένα λόγο.