ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Βιογραφικά Στοιχεία

Διατελέσαντες Διδάσκαλοι Μουσικής & Αρχιμουσικοί

 

*Πηγές :
Τ. Καλογερόπουλος, Το Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, Εκδόσεις Γιαλέλη, 1998
Φυλλάδιο της ΦΕΜ για την διαχρονική της παρουσία στα θρησκευτικά δρώμενα της Κέρκυρας (1997)